Producent: alias TEATERN. Lat. Folkteatern

Om alias TEATERN. Lat. Folkteatern

Vi är en tvåspråkig teater som vurmar för frågor om identitet, tillhörighet, mellanförskap, inkludering och integration. Vårt fokus de senaste åren har legat på dramatik och bearbetningar från unga andragenerationens svenskar. Med allvar och humor ger dessa pjäser en inblick i deras vardag och tankevärld, ofta kopplat till frågor om utanförskap och mellanförskap.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv