Producent: Embla dans & teater

Om Embla dans & teater

Embla dans & teater bedriver sedan mer än 30 år tillbaka högkvalitativ konstnärlig verksamhet främst för barn och unga och ibland även för vuxna eller en åldersblandad publik. Vi vill formulera och ge röst åt barns frågor, känslor och tankar med produktioner baserade på relevanta ämnen för målgruppen. Om vi lyckas har vi väckt nya frågor hos publiken och gett dem andra perspektiv på tillvaron. Vår drivkraft är att möjliggöra för och ge publiken ett gott möte med danskonst och inspirera till eget skapande.
Kärnan i verksamheten är våra dansproduktioner och vår repertoar består av nyare och äldre produktioner som spelas parallellt, ofta med spelperioder på tre till fem år. För att inspirera till eget skapande och bearbeta en upplevelse fysiskt, att barnen ska få känna det i sina egna kroppar, gör vi konstpedagogiskt arbete. Dessa sker i form av dansworkshops, dels enskilda för barn och/eller vuxna och dels i anslutning till våra genomförda föreställningar. Personal som arbetar med barn och unga är nyckelpersoner för att nå målgruppen, därför arbetar vi även med kompetensutveckling för dem, genom fortbildningar, föreläsningar och handledning. Inom samtliga områden har vi stor kompetens och erfarenhet.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv