Producent: Fredens Hus

Om Fredens Hus

Fredens Hus är en samlingsplats för fred, mänskliga rättigheter och möjligheter. Genom Teater, utställningar, projekt och pedagogisk verksamhet med fokus på barn och unga jobbar vi för social hållbarhet. Det handlar om fredsarbete på gräsrotsnivå för att främja jämställdhet, motverka rasism och intolerans och att träna konflikthantering och aktivt medborgarskap.


Vi är en ideell förening som arbetar i Dag Hammarskjölds anda sedan 2006.

Vi erbjuder stora konstnärliga upplevelser, pedagogiskt värdegrundarbete och föreläsningar/utbildningar på alla nivåer.

Produktioner.

  • Bokningsbara