Producent: Memory Wax

Om Memory Wax

http://www.memorywax.com

Memory Wax är ett Malmöbaserat danskompani med ett starkt visuellt uttryck och ett avskalat, teatralt rörelsespråk.

Memory Wax grundades 2004 av Miguel Azcue och Johanna Jonasson och har sin bas i Malmö. Sedan starten har Memory Wax skapat ett flertal verk för barn, ungdom och vuxna. Verken har presenterats lokalt, nationellt och internationellt i Sverige, Danmark, Storbritannien, Ryssland, Tjeckien, Spanien, Peru, Ecuador och Kuba.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv