Producent: Kompani Vet Hut

Om Kompani Vet Hut

Camilla Rud och Karin Svensson bildar tillsammans Kompani Vet Hut. De har sin bakgrund inom clown, skådespeleri och stunt och är utbildade på olika skolor i Sverige och i Spanien, senast tillsammans på StDH:s (f.d.Teaterhögskolans)
magisterprogram A year of physical comedy. Kompani Vet Hut har genom sitt engagemang i biståndsorganisationen Clowner utan gränser, internationellt arbete med Cirkus Cirkör, Clownmedicins sjukhusclowner och uppdrag för asylsökande och papperslösa barn, stor vana att ta fram och arbeta pedagogiskt och konstnärligt med deltagare och publik som inte delar gemensamt språk eller har liknande kulturell bakgrund som artisterna. Kompani Vet Hut har även genom Clowner utan gränser tagit fram metoder för att arbeta med barn med funktionsvariationer.

Produktioner.

  • Arkiv