Producent: Cullberg

Om Cullberg

Cullberg är Sveriges ledande repertoarkompani inom samtida dans. Genom sina turnéer över hela världen bidrar kompaniet till den internationella presentationen av samtida dans och koreografi. Cullberg arbetar med en rad internationella koreografer och konstnärer. För närvarande har kompaniet 16 dansare från nästan lika många länder och flera gästdansare engageras regelbundet i olika projekt. Sedan starten har de unika kvaliteterna hos varje enskild dansare varit Cullbergs kännetecken.

Genom att bjuda in koreografer och regissörer som tydligt är rotade i samtiden bidrar Cullberg till utvecklingen av scenkonst och dans som konstform. Cullbergs verksamhet omfattar olika projekt och produktioner, inklusive workshops, konferenser, seminarier och föreläsningar. Gabriel Smeets är konstnärlig ledare och Stina Dahlström är verksamhetsledare för kompaniet. Cullberg grundades 1967 av Birgit Cullberg under Riksteaterns huvudmannaskap.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv