Producent: Unga Klara

Om Unga Klara

Unga Klara grundades 1975, då som en del av Stockholms Stadsteater, och har sedan dess bedrivit en med tiden världsberömd forskande teaterverksamhet med barns och ungas villkor i fokus. Konstnärlig ledare har sedan starten varit Suzanne Osten.

Sedan sommaren 2009 är Unga Klara en självständig enhet, och inte längre en del av Stockholms Stadsteater. Unga Klara är idag en ideell förening och ett aktiebolag, som av regeringen utsetts till viss aktör. Verksamheten finansieras via anslag från stiftelser, fonder och andra enskilda och allmänna finansiärer. Unga Klaras vänner är en ideell förening som är ensam ägare till Unga Klara AB, som driver teaterverksamheten.

Med utgångspunkt i den självklara inställningen att en ung publik har rätt till samma höga konstnärliga kvalitet som en vuxen, och att man bäst bejakar livet genom att tala sanning om dess komplexitet, har Unga Klara försökt undersöka vad teater kan vara. Unga Klara har gett sig på de svåra ämnena, men också den lustfyllda formen, försökt att kombinera det tunga med det lätta, forskat, ifrågasatt och prövat på publiken.

Det har blivit 35 år av möten och undersökningar, som ibland älskats, ibland hatats av kritiken. Ett målmedvetet arbete som resulterat i att Unga Klara nu har starkt stöd både nationellt och internationellt. Men teater är en flyktig konstart, och det fungerar inte att vila på gamla meriter. Vi strävar fortfarande efter att göra det vi aldrig gjort förut.

Produktioner.

  • Bokningsbara