Producent: Banditsagor

Om Banditsagor

Banditsagor är en turnerande, fri teatergrupp med bas i Malmö. 

Vi gör scenkonst för både barn- och vuxenpublik och hos oss står det kollektiva berättandet i centrum. Ursprungligen arbetade vi uteslutande med sagoberättelser och improvisation, och den konstnärliga kärnan finns kvar när vi idag gör mer omfattande produktioner. Vi arbetar miljöspecifikt och audiovisuellt; spelplatserna färgar våra produktioner och expanderas genom ljud och hörlurar. Att kontinuerligt träffa referensgrupper i konstnärliga processer är ett annat viktigt verktyg i vårt arbete.

Sedan starten 2008 har vi besökt hundratals förskolor, skolor och bibliotek runt om i Sverige och idag är Banditsagor en stabil organisation med fast personal, konstnärlig styrgrupp och årliga verksamhetsstöd. Inom ramen för varje projekt utgör vi samtidigt en plats för frilansande konstnärer att mötas och utvecklas genom täta samarbeten.

Från vår bas i Malmö vägrar vi tro att de stora scenerna är en nödvändig förutsättning för att skapa stor konst.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv