Producent: Teater Barbara

Om Teater Barbara

Teater Barbara är en fri teatergrupp som grundades 2003 av Carina Jingrot och Ulf Evrén. Vår vision är att göra världen lättare att växa i. Vi gör föreställningar för alla åldrar kring ämnen som kommer från sagornas, myternas och legendernas värld, från klassisk litteratur eller från aktuella händelser i vårt samhälle. Största delen av vår verksamhet riktar sig till barn och skolungdomar via rikstäckande turnéer samt på vår egen scen på Pipersgatan 4, på Kungsholmen i Stockholm. Vi framför även öppna föreställningar på kvällar, helger och lov. Vårt konstnärliga uttryck är en sammansmältning av klassisk teater, mim, musik och rörelse. Teater ska vara underhållande, utmanande, lärorikt och tankeväckande.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv