Producent: Smålands Musik & Teater

Om Smålands Musik & Teater

Smålands Musik & Teater (Smot) producerar musikal, teater, musik, och dans som spelas för barn, ungdomar och vuxna.

Varje år presenterar vi säsongsserier med konserter och föreställningar i Kulturhuset Spira, Jönköping samt produktioner på turné i och utanför Jönköpings län.

Sedan november 2011 är vi etablerade i huset för scenkonst, Kulturhuset Spira. Målet för verksamheten är att verka för ett bra liv i en attraktiv region, genom att i första hand med egna ensembler producera professionell scenkonst som engagerar, inspirerar och får besökaren att reflektera.

Smålands Musik & Teater är en av enheterna inom Utbildning och Kultur och har Region Jönköpings län som huvudman.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv