Producent: Teater MaRang

Om Teater MaRang

Teater MaRang är gitarristen Bengt Magnusson och skådespelaren Suzanne Rangstedt. Vi gör scenkonst där levande musik utgör en bärande del. Vi vill skildra människans stund på jorden, i mörker och ljus, med musiken, berättandet, det fysiska uttrycket, poesin och humorn som verktyg, på ett hoppingivande vis. Vi trivs bra i intima lokaler.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv