Producent: Örebro länsteater

Om Örebro länsteater

Örebro Teater – hela länets teater! Örebro Teater ska vara en självklar del av det lokala och nationella kulturlivet. Alla som bor i länet ska känna till teaterns verksamhet och uppleva teatern angelägen lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Uppdraget formuleras i bolagsordning, ägardirektiv och Region Örebro läns kulturplan och handlar om att erbjuda scenkonstföreställningar i Örebro kommun och i Örebro län, egenproducerade och i samarbete. Örebro Teater erbjuder även länets medborgare gästspel från andra teatrar, musikakter och många andra konstuttryck som berikar regionens kulturliv. Riksteatern Crea spelar återkommande sina föreställningar på svenskt teckenspråk på Lilla scen.
Örebro Teater är ett konstnärligt nav inom länet för såväl professionella teateraktörer och amatörteater som för skolan i dess olika former.

Produktioner.

  • Arkiv