Producent: Dockteater Amusé

Om Dockteater Amusé

Dockteater Amusé är en ambulerande teater som spelar där barnen finns, på förskolor, skolor, bibliotek och parklekar med flera ställen. Våra föreställningar tar upp stora frågor i ett litet format. Musik, rörelse, humor och fantasi är viktiga ingredienser i allt vi gör. Vi arbetat med nyskrivet material med barnens värld och tankar i fokus. Scenografi och dockor har ett tidlöst tilltal och väcker barnens intresse och fantasi. Vi spelar ofta med oss själva i rollerna tillsammans med marionetter, dockor som styrs med trådar och olika objekt som får liv.

Konstnärlig ledare är Ellinor Werner Nordlund. Ensemblen ser olika ut beroende på vilken föreställning som spelas.Vi arbetar också pedagogiskt med docktillverkning, spel och drama för barn, ungdom och vuxna, bland annat för Skapande skola.

Allt sedan den första föreställningen 2008 på Östasiatiska museet, med Historien om den unge fiskaren Urashima Taro, har vi utforskat gränserna mellan dockspel, rörelse och teater främst för den yngre publiken.
Ellinor Werner Nordlund har både en en konstnärlig och pedagogisk utbildning, bland annat i skuggspel på Teater Giocco Vita i Italien och i mim för Ika Nord och Paolo Nani i Danmark. Genom åren har ett tiotal projekt och föreställningar skapats, bland annat ”Skuggspel vid sängkanten” för barn och anhöriga vid Astrid Lindgrens barnsjukhus I samarbete med filmaren Albin Biblom och kompositör Corinne von Dardel.

Ett annat exempel är Lilla Solsken och längtan hemma, som ägde rum under sommaren 2018. Då gjorde Dockteater Amusé en turné för Stockholms parklekar på uppdrag av Stockholms parkteater med en nyskriven marionetteaterföreställning om mobbing, utanförskap och oväntad vänskap. I samband med turnén gavs också marionettworkshops för barn där det skapades och spelades med marionetter av återvinningsmaterial.

Dockteater Amusé har genom åren gett ett stort antal föreställningar för förskolor, bibliotek, museer och andra platser inom Stockholms stad och län som varit mycket uppskattade av barn, föräldrar och personal, Vi har även haft verksamhet I Sörmland och på Gotland där vi spelar på bibliotek, konsthallar, skolor, förskolor och kyrkorum. Vi har återkommande gett föreställningar på Bergmancenter på Fårö.

Ring så spelar vi!
http://www.dockteateramuse.se/

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv