Producent: Långsjö teater

Om Långsjö teater

Vårt sceniska uttryck präglas av olika element som; kathakalidans, butoh, clown- och maskteater, berättande och levande musik. Vi producerar både barn- och vuxenföreställningar för turné. I alla led arbetar vi för hållbar utveckling. Vi har vår hemmascen i det vackra gamla Lokstallet i Gnesta. Välkommen!

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv