Producent: Moton AB

Om Moton AB

"EVIGT TAUBE" är en underhållande, komisk och informativ musikteaterföreställning, där Evert och Sven-Bertil genom en livfull dialog "gnabbas" om tillkomsten av ett stort antal av Everts visor. Evert försvarar sitt epitet som skriftställare - vars uppgift är evig - och med sin elegans och sång påvisar Sven-Bertil hans storhet som vispoet.

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv