Producent: Martina Jordan

Om Martina Jordan

Martina Jordan är utbildad rytmik- och folkdanspedagog vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm respektive Stockholms Konstnärliga Högskola (f.d. Dans- och Cirkushögskolan i Stockholm). Hon gör barn- och vuxenföreställningar i olika konstellationer där fokus ligger på mötet mellan musik, dans och berättande.

Produktioner.

  • Arkiv