Producent: Kulturbyrån Gira

Om Kulturbyrån Gira

Kulturbyrån Gira är en grupp som gör allsångsföreställningar för och med barn. Gira har funnits sedan 2010 och består av Anna Segerbrant, dans- och cirkuspedagog och maskmakare, och Ewa J. Kristeberg och Åsa Ericsson, båda musiker, pedagoger och tonsättare. Gruppen har turnerat runt om i Sverige och spelat för barn på skolor, förskolor, bibliotek, folkets hus, i konserthus och på sommarunderhållning. Gira arbetar även med fortbildning för pedagoger inom skola och förskola samt med barn och unga med funktionsnedsättningar.

Föreställningarna bygger på sånger och på lusten att sjunga tillsammans. Gira visualiserar sångerna med en fantasifull scenografi. Med ljud och musik, rytm och rörelse, dans och cirkus skapas ett rum där allt är möjligt och allt kan hända. Föreställningarna ger plats åt barnens egen fantasi och med små och enkla medel lockas barnen att själva upptäcka och reflektera. Föreställningarna är interaktiva. Alla, barn såväl som vuxna, kan delta utifrån sina förutsättningar.

Cd och noter för sånger och ramsor som ingår i föreställningen skickas ut i förväg, och eftersom barnen och pedagogerna sjunger, leker och lyssnar långt innan föreställningen kan de göra sångerna till sina egna. Då är alla förberedda och känner igen sångerna och kan delta i föreställningen på ett sätt som gör att dom känner sig trygga och får en positiv gemensam upplevelse. Sångerna kan leva vidare och bli en del av förskolans/skolans sångskatt. De kanske också inspirerar till nya texter, bilder och berättelser, vem vet?

Föreställningarna fungerar även bra som familjeföreställningar. Då finns skivor på plats som går att köpa efter föreställningen till en billig peng.Anna, Ewa och Åsa har arbetat/arbetar som pedagoger i Angereds Kulturskola i Göteborg där allsången har spelat en stor roll i arbetet med barnen. Många av sångtexterna till Giras föreställningar är skrivna av lågstadiebarn och tonsatta av Ewa, Åsa och andra musikpedagoger i Angereds Kulturskola. I boken/cd:n Små storverk- om barn, poesi och musik (Förlaget Lutfisken) kan man läsa om text- och musikskapandet i skolan och Kulturskolan. Många av sångerna sjungs och lever på skolor runt om i landet. 2010 kom ännu en ny cd med sånger från Angered, Avgaser och Kärlekspussar. Båda skivorna finns att lyssna till på Spotify (Lyssna här) och iTunes.

Ta gärna en titt på vår hemsida: http://www.kulturbyran-gira.se

Varma Hälsningar,
Gira

Foto: Ebba-Sofie Nordquist

Produktioner.

  • Arkiv