Producent: Teater InSite

Om Teater InSite

InSite gör rumsligt utforskande upplevelsesföreställningar där publikens närvaro mitt inuti konstverket är central. Vi skapar totalteater som bryter upp bryter upp gränsen mellan scenrum och publik, uppmanar till närvaro och lekfullhet, och gör teatern till en värld man går in i och upplever runtom sig. Där kan man ta val och beslut som påverkar vad man upplever, hör och ser, och därmed är man själv med och formar den framställda verkligheten. Det är ett sätt att göra det egna förhållningssättet tydligare och låta reflektionen kring de egna reaktionerna nyansera och göra teaterupplevelsen starkare.

http://www.teaterinsite.se

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv