Producent: Christer Ågren

Om Christer Ågren

Christer Ågren är en rutinerad och allsidig visartist, baserad i västra Sverige. Framträder ofta med en mix av känt och okänt från våra största vismakare. Christer samarbetar även med andra artister, bl a Örjan Hjorth (countrydoftande svenska 50- och 60-talsschlagers) och KG Malm (texter och musik av Evert Taube). Hemsida för aktuella program/spelningar, musikexempel och videofilmer: https://www.christeragren.com

Produktioner.

  • Bokningsbara
  • Arkiv