Regional information

I Sveriges län finns kulturkonsulenter vars ansvar är att förmedla och främja scenkonsten i respektive län. Vill du kontakta någon av dessa hittar du dem här: Regionala konsulenter

Här på scenkonstportalen.se finns alla scenkonstkonsulenter som förmedlare. Förmedlaren får kopior på bokningsförfrågningarna som skickas av arrangörerma i länet så att de bättre kan samordna scenkonsten.