Användarvillkor

Dessa användarvillkor gäller för scenkonstportalen.se, som drivs av Riksteatern, Hallundavägen 30, 145 83 Norsborg. Genom att registrera sig som användare på denna sida så godkänner besökaren dessa villkor.

Ansvarsbegränsning

Scenkonstportalen.se ansvarar inte för att material som publiceras av användare är fullständig, riktig eller uppdaterad. Detta gäller material som producenter, arrangörer och förmedlare publicerar på sina egna sidor. Ansvaret för att informationen är korrekt ligger på den enskilda användaren. Riksteatern ansvarar inte för innehållet i de produktioner som ligger på scenkonstportalen.se
 

Användarbehörighet

För att registrera sig på scenkonstportalen.se behöver användare uppfylla vissa krav. Dessa krav ser olika ut beroende på vilken roll användaren har.
 

Producent

 • Användaren producerar turnerande scenkonst

 • Användaren är en professionell scenkonstutövare, vilket betyder att scenkonstgruppen/konstellationen:

  Är en juridisk person

  Yrkesmässigt utövat fri teaterkonst under minst ett år och tillämpar kollektivavtal inom teaterområdet

  Har anknytning till den fria scenkonsten samt har genomgått yrkesutbildning inom scenkonstområdet eller har dokumenterad erfarenhet av arbete inom fri professionell scenkonst


Arrangör

 • Användaren vill köpa in turnerande scenkonst till sin verksamhet
 • Användaren är en juridisk person


Förmedlare

 • Användaren jobbar som scenkonstkonsulent


Riksteatern förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte uppfyller dessa villkor. Om en användare missköter sitt användarkonto förbehåller sig scenkonstportalen.se rätten att stänga av denna användare.

Hantering av personuppgifter

Vid registrering på scenkonstportalen.se blir kontaktuppgifter som telefonnummer, e-postadress, namn och adress synlig för övriga användare som är registrerade.

Den information användaren lämnar lagras i Riksteaterns register och kommer att finnas där under den tid användaren väljer att vara registrerad på scenkonstportalen.se. Vid skickad bokningsförfrågan får konsulenten i arrangörens län en kopia. Arrangören avgör själv om kopian ska skickas eller inte.  

Personuppgiftsansvaret, enligt GDPR, för registrerade personer åligger respektive arrangör eller producent och uppgifterna behandlas enligt deras respektive regler.

Upphovsrätt

Material som publiceras på scenkonstportalen.se ägs av användaren om inget annat anges. En användare får bara lägga in material som de själva har upphovsrätt till eller som de har rätt att lägga in på detta sätt. Arrangörer har rätt att använda material som är upplagt på scenkonstportalen i informations- och marknadsföringssyfte för aktuell produktion.
Övrig publicering, reproduktion, överföring eller lagring av hela eller delar av användares innehåll får inte göras utan användarens tillstånd.